SOLIDWORKS Cloud – 3D CAD u veb pretraživaču

Video: https://bit.ly/3BXN7jD

Poboljšajte svoje aktivnosti novim rešenjem koje u veb pretraživaču omogućava 3D planiranje, uključujući praćenje životnog ciklusa proizvoda.

SOLIDWORKS Cloud Offer uključuje sledeće uloge koje rade na 3DEXPERIENCE platformi:

  • 3D Creator – Parametrijsko modelovanje delova i sklopova
  • 3D Sculptor – Slobodno oblikovanje površina
  • 3D SheetMetal Creator – Modelovanje limova
  • 3D Structure Creator – Modelovanje struktura
  • Manufacturing Definition Creator – Izrada dokumentacije za proizvodnju
  • 3D Render – Renderovanje realističnih modela
  • Collaborative Business Innovator – Timski rad i saradnja u 3DExperience okruženju
  • Collaborative Industry Innovator – Upravljanje podacima u 3DExperience okruženju
  • Drafter – Izrada crteža (aplikacija Drawings u ulozi Drafter ne radi u veb pretraživaču; aplikacija mora biti instalirana na računaru)

Za više informacija pozovite IB-CADDY na +386 1 566 12 55 ili nam išite na info@ib-caddy.com.