3D štampa sa PU (poliuretanskom) smolom na Formlabs 3D štampačima

Formlabs predstavlja nove poliuretanske materijale, PU Rigid 650 i PU Rigid 1000. Koriste se za štampu na 3D štampačima Form 3, Form 3+, Form 3B, Form 3B+ i Form 2. Odštampani komadi ovim materijalima su namenjeni za rigorozna ispitivanja i velika opterećenja.

Takođe, novi PU materijali su rešenje za jedan od najvećih kompromisa u 3D štampi smolom, odnosno za trajnost. Zahvaljujući novoj hemijskoj mešavini smole i poliuretana i specifičnom procesu štampe i završne obrade komada, sada možete napraviti trajne čvrste komade za konačnu funkcionalnu upotrebu.

Korišćenjem PU Rigid 650 materijala, korisnici mogu da izrade fleksibilne proizvode koji su otporni na udarce i koji dugo zadržavaju svoj oblik. Korišćenjem PU Rigid 1000 materijala, korisnici mogu da izrade tvrde, čvrste i nefleksibilne proizvode koji dobro podnose udare i zahtevna okruženja. Proizvodi koji se mogu štampati navedenim materijalima su:

 • Proizvodi visokih performansi za automobilsku, vazduhoplovnu i mašinsku proizvodnju
 • Robusni i otporni gotovi proizvodi
 • Snažni i izdržljivi funkcionalni prototipovi

Uz 3D štampanje PU materijala, Formlabs omogućava izradu zahtevnih geometrija, uz smanjenje troškova i poboljšanu efikasnost procesa rada.

Aplikacije upotrebe PU Rigid 650

Materijal PU Rigid 650 se najbolje ističe u aplikacijama koje zahtevaju neprekidna opterećenja bez deformisanja proizvoda. Takođe, omogućava izradu proizvoda otpornih na udarce i šokove, kao što su:

 • Bicikli
 • Branici
 • Hvataljke
 • Amortizeri
 • Uške

Grafikon 1: Prikaz spore degradacije PU Rigid 650 tokom vremena pod UV svetlom sa 450 nm

Često je najbolji način za izradu nosivih ili opterećenih proizvoda spajanje dva različita dela zajedno. Kako proizvodi od PU Rigid 650 održavaju svoj oblik, ovaj materijal je idealan za štampanje:

 • Fleksibilnih tečajeva
 • Kompozitnih tečajeva
 • Snap-fit tečajeva

Aplikacije upotrebe PU Rigid 1000

Slično PU Rigid 650, proizvodi napravljeni od PU Rigid 1000 mogu izdržati kontinuirana opterećenja bez plastične deformacije. Zbog svoje veće zatezne čvrstoće, ovaj materijal može izdržati veća opterećenja bez loma. Zato su proizvodi PU Rigid 1000 odlični za izradu teških i čvrstih krajnjih proizvoda koji štite osetljive komponente:

 • Nosači
 • Ugaonici
 • Sigurnosne strukture
 • Kanali
 • Branici

Grafikon 2: Prikaz spore degradacije PU Rigid 1000 tokom vremena pod UV svetlom sa 450 nm

Proizvodi od PU Rigid 1000 materijala su takođe upotrebljivi za::

 • Čepovi za flaše
 • Kopče
 • Pedale za bicikle

Postupak štampanja PU materijalom

Proces štampanja je veoma sličan klasičnom SLA štampanju na Formlabs štampačima, ali zahteva neke dodatne komponente:

 • Suva komora
 • PGDA rastvarač
 • Peć sa kontrolisanom vlagom

Proces rada sa PU materijalom:

 1. Štampač treba držati u suvoj komori tokom celog perioda upotrebe PU materijala jer su oba osetljivi na vlagu.
 2. Željene delove pripremamo u softveru PreForm.
 3. Dobro protresеmo aluminijumsku posudu i pomoću levka sipamo smolu u kertridž za štampanje.
 4. Obezbeđujemo da u štampaču postoji odgovarajuća posuda, platforma i kertridž.
 5. Počinjemo sa štampanjem i čekamo da se delovi odštampaju.
 6. U Form Wash napunjenom PGDA rastvaračem čistimo delove 2 minuta. Proveravamo da li su delovi čisti.
 7. Delove uklanjamo sa platforme i ostavljamo da se osuše što može potrajati i do 24 sata – ovaj korak se može ubrzati korišćenjem komprimovanog vazduha ili potapanjem delova u n-Butil rastvarač.
 8. Pre naknadnog očvršćavanja uklonimo potpore sa delova.
 9. Delovi se naknadno suše u pećnici sa kontrolisanim nivoom vlažnosti uz isključeno svetlo. Vreme i temperatura naknadnog očvršćavanja zavise od veličine delova.

Želite više informacija?

Za dodatne informacije o Formlabs ponudi možete saznati na našim veb stranicama, ili nas kontaktirajte na info@ib-caddy.com i telefon +386 (0)1 566 12 55.