3D štampa inovativnih automobilskih delova sa Formlabs Form 3L i Fuse 1

Inovativnost automobilske industrije takođe prolazi kroz 3D štampanje.

U ovom primeru je predstavljen Vital Auto tj. studio za industrijski dizajn sa dugogodišnjim iskustvom u automobilskom sektoru. U ovom studiju za izradu prototipova koriste 3D štampanje sa Formlabs Form 3L i Fuse 1 za izradu svakog pojedinačnog elementa. Ova tehnologija je studiju Vital Auto omogućila inovacije, da ostane konkurentan na tržištu i, naravno, saradnju sa proizvođačima kao što su Volvo, Lotus, Tata i Nissan.