Offline programiranje robota (OLP) u okruženju CAMWorks i Eureka Robot

Ovaj video prikazuje kako deo modeliran softverom CAMWorks / SOLIDWORKS CAM i Eureka Robot pripremamo za obradu robotom.

Vremenski tok pojedinačnih faza:

  • 00:00 3D konstruisanje u softverskom okruženju
  • 00:38 Postavljanje radnog komada na sto robota
  • 01:29 Priprema tehnologije u okruženju CAMWorks / SOLIDWORKS CAM
  • 01:56 Prenos modela iz CAMWorks u Eureka Robot
  • 02:07 Digitalni blizanac i simulacija robota u okruženju Eureka Robot
  • 02:27 Izrada i izvoz koda za robota

Za dodatne informacije pozovite IB-CADDY na +386 1 566 12 55 ili nam pišite na info@ib-caddy.com.