Besplatni vebinar: Novosti u CAMWorks Wire EDM

– Termin: Utorak, 13. decembar 2022. godine, u 10:00 časova

– Prijava: http://bit.ly/3uxSscm

CAMWorks Wire EDM omogućava Vam da 1 klikom generišete G-kod – povećavajući efikasnost i skraćujući vreme programiranja.

CAMWorks Wire EDM je dostupan u Wire EDM Professional i Wire EDM Premium nivoima, koji omogućavaju:
  • 2-osno sečenje,
  • 2-osno ugaono sečenje i
  • 4-osnu žičnu obradu.
Takođe, CAMWorks Wire EDM uključuje korisnička podešavanja za odstupanja alata, uslove sečenja i početne rupe. Ovo omogućava potpunu kontrolu nad procesom obrade.
Pridružite nam se na ovom besplatnom vebinaru da biste videli demonstraciju najnaprednijeg Wire EDM softverskog sistema u akciji.