Novosti u CAMWorks 2023

Video: Novosti u CAMWorks 2023

Objavljena je nova verzija softverae CAMWorks – CAMWorks 2023. Ispod su navedene neke od glavnih funkcionalnosti koje su poboljšane ili dodate u novoj verziji.

PODRŠKA ZA 5-OSNE OJLEROVE UGLOVE

Prvo ćemo pogledati podršku za 5-osne Ojlerove uglove na mašinama sa nagibnom radnom površinom. Ovaj tip programiranja se obično koristi za 3+2 mašinsku obradu na 5-osnim glodalicama i višeosnim okretnim glodalicama. Obrada nagnute površine omogućava korišćenje 3+2 funkcionalnosti na nagnutoj radnoj površini. Na primer, možete izvršiti kružnu interpolaciju, kompenzaciju radijusa alata i bušenje i urezivanje na nagnutoj radnoj površini. Na donjem video snimku vidite primer 3+2 mašinske obrade na bloku motora koji ima nagnute površine koje treba mašinski obrađivati. Na ovoj kosoj površini mora se izvoditi bušenje, urezivanje navoja itd., tako da je ovo idealna aplikacija za ovu vrstu programiranja. Takođe, kao što smo ranije pomenuli, ovo se takođe koristi na strugovima i mašinama za glodanje. CAMWorks “Virtual Machine” takođe omogućava Ojlerove uglove. Pogledajte kratak video na temu Ojlerovih uglova.

IZBOR ALATA PREMA DUŽINI REZNOG DELA

Sledeće poboljšanje je izbor alata prema dužini reznog dela alata i dubini radnog predmeta. Ovde se zapravo kombinuju dva poboljšanja. Prvi je da kada je “Toolcrib Priority” postavljen na “On”, tada će se odabrati pravi alat na osnovu dužine reznog dela alata i dubine komponente.

Drugo  poboljšanje je dodavanje logike u techDB tako da kada se koristi opcija “Use Expression”, dužina reznog dela alata će biti uzeta u obzir pri izboru alata. Pogledajte kratak video o izboru alata.

NOVI CIKLUSI SONDIRANJA (PROBING) I OPCIJE IZVOZA

Sledeće poboljšanje su neki novi ciklusi merenja i opcije izvoza koje su dodate u CAMWorks 2023. Ovi novi ciklusi merenja uključuju planarno merenje u tri tačke, ugaona merenja na X i Y osi, kao i merenja na četvrtoj osi u smeru X i Y. Ukupno pet novih ciklusa je dodato u “CAMWorks Probing”. Nove opcije izvoza merenja dostupne su u okviru svojstava alata.

Pogledajte kratak video o novim opcijama sondiranja i novoj opciji izvoza.

VOLUMILL POBOLJŠANJA

Sledeće poboljšanje se odnosi na operacije glodanja ili operacije čišćenja površine pomoću funkcije “Volumill”. Sa funkcijom “Volumill” možemo odrediti da se obrađuju samo unutrašnji prostori u komadu. Nova funkcija olakšava obradu kalupa i drugih radnih komada koji imaju udubljenja u kojima ne želite da obrađujete, na primer, spoljašnjost dela, perimetar ili druge oblasti koje će biti obrađene drugim procesom. Nova funkcija smanjuje vreme programiranja i obezbeđuje ciljano napredno generisanje putanje alata.

RAZMATRANJE MATERIJALA ZA ODREĐIVANJE POMAKA I BRZINE

Sledeće veliko poboljšanje je mogućnost da CAMWorks 2023 izabere ispravne pomake i brzine na osnovu materijala dva različita dela koji se nalaze u SOLIDWORKS sklopu.

U ovom primeru, komad od nerđajućeg čelika 316 je mašinski obrađen na levoj strani, a komad od aluminijuma 6061 je mašinski obrađen na desnoj strani. CAMWorks će automatski odabrati ispravne pomake i brzine na osnovu vrste materijala za svaki od delova koji se obrađuju.

  • Ceo vebinar sa prezentacijom svih novosti dostupan je na našem YouTube  kanalu.

Želite više informacija?

Za dodatne informacije o CAMWorks proizvodima pišite nam na info@ib-caddy.com ili nas pozovite na +386 1 566 12 55.