Automatski algoritmi u softveru Formlabs PreForm

PreForm je softver za kontrolu 3D štampača Formlabs. Jednostavan je za korišćenje a ipak pruža veliki broj funkcionalnosti koje olakšavaju rad na pripremi modela ili modela za 3D štampu.

Između ostalog, uključuje automatske algoritme koji postavljaju raspored, orijentaciju i potpore za Vaše modele za 3D štampu tako da svako u Vašem timu može uspešno da štampa bez posebne obuke.

Kontaktirajte IB-CADDY (www.ib-caddy.com) za praktičnu demonstraciju rada softvera PreForm i posebno 3D štampača Formlabs.