DELMIAWorks MES – Sistem za nadzor proizvodnje i procesa

Dobrodošli na prezentaciju DELMIAWorks MES sistema. DELMIAWorks razume da se vrednost proizvoda stvara u proizvodnji, a razlika između zvanično vođene proizvodnje i one koja to nije može biti drastična. Nije sve samo u funkciji vremena i novca, već i opšteg zadovoljstva kupaca blagovremenom isporukom kvalitetnih proizvoda. DELMIAWorks je razvio sistem kontrole proizvodnje koji pruža povratne informacije u realnom vremenu u svakom radnom centru o tome šta se dešava u fabrici. Sistem je dizajniran da prikuplja podatke i povratne informacije za korisnike, omogućavajući im da donose proaktivne odluke koje utiču na organizaciju.

Praćenje mašina u realnom vremenu sa DELMIAWorks sistemom je dostupno u dve verzije: praćenje proizvodnje u realnom vremenu i praćenje procesa u realnom vremenu. Sistem DELMIAWorks prikazuje podatke proizvodnih procesa u realnom vremenu uz pomoć ekrana koji korisnicima omogućava da se udube u detalje prezentovanih informacija. Na primer, na ekranu korisnici mogu da vide šta se radi u radnom centru. Delovi koji još nisu proizvedeni, preostali sati, informacije o standardnom vremenu ciklusa, poslednji i prosečni ciklus, problemi sa kvalitetom itd. Kodiranje u boji se koristi da bi se korisnicima pokazale performanse mašine prema unapred određenim specifikacijama mašine. Na primer, mašina broj 1 pravi šolju. Primetićete da je veći deo linije obojen crnom bojom. To je zato što je razlika između standardnog vremena ciklusa i prosečnog vremena ciklusa iz poslednjih 50 ciklusa dovoljno velika da obavesti korisnika. Ova crna traka označava da data mašina radi nešto brže od standardne specifikacije. Drugi radni centar je zelene boje, što znači da mašina radi u okviru standardnog opsega. Ovde vidimo da je standardni ciklus 16 sekundi, a prosečan ciklus 16,21 sekundi, što je unutar navedenog opsega. Treći radni centar je crvene boje, što znači da radni centar radi sporije od očekivanog. Deset sekundi naspram 11,14.

Korisnički definisani parametri omogućavaju sistemu da koristi željene brojeve koje će sistem zatim koristiti za prikaz rada radnih procesa. Mašine koje su trenutno pokvarene su označene žutom bojom. Kada se mašina pokvari, operateri moraju utvrditi razlog neočekivanog zastoja u datom radnom centru. Korisnici mogu da prouče detalje na ekranu i pogledaju informacije o radnom centru. Ovaj ekran prikazuje poslednjih 50 ciklusa, uključujući vreme neprekidnog rada, vreme zastoja i faktore ukupne efikasnosti procesa, respektivno, npr. OEE u realnom vremenu izračunat za svaki ciklus koji se izvodi na datoj mašini. DELMIAWorks praćenje procesa u realnom vremenu ima mogućnost direktne komunikacije sa PLC koji kontrolišu opremu u proizvodnji. Sistem zatim koristi ove generisane podatke da uporedi sa korisnički definisanim parametrima i prati rad u realnom vremenu. Na primer, pratimo mašinu broj 1 i imamo 3 parametra koja PLC vraća u DELMIAWorks sistem. Pritisak ulja, brzina vretena i temperatura alata. Ovo je veoma mali uzorak. U stvarnosti, to može uključivati stotine, ako ne i hiljade stavki podataka koje čuva PLC. U ovom slučaju postavljamo donji i gornji prag za pritisak ulja sa ciljnim parametrom. Podešava se isto za brzinu vretena i temperaturu alata. Zatim možemo pratiti aktivnost na mašini u realnom vremenu i PLC će generisati tačke podataka za gledanje uživo i analizu. Ako temperatura alata padne ispod donjeg praga od 300 stepeni ili pređe 500 stepeni Celzijusa, sistem će aktivirati alarm. Ovo zaposlenima u proizvodnji daje mogućnost da odmah krenu u rešavanje problema. Sistem zatim uzima proizvodne podatke u realnom vremenu i predstavlja ih u čitljivom i intuitivnom formatu. Svi podaci se čuvaju u istoriji baze podataka koja zatim omogućava korisnicima da vide arhivirane proizvodne podatke određene smene, kao što su specifični proizvodni brojevi, brojevi artikala ili čak univerzalne šifre proizvoda ili LOT kod. Kao deo MES rešenja, DELMIAWorks je takođe obezbedio mogućnost interakcije sa operaterima na terenu. Ovaj ekran predstavlja ono što operater može da vidi. Kao što smo već videli u primeru naše mašine broj 1, sistem bojom označava rad kao crno, što znači da radni centar radi brže nego što se očekivalo. Takođe pokazuje da je ova mašina radila celu smenu bez zastoja i da će raditi neprekidno još 10,5 sati. Pored preostalih podataka, tokom proizvodnje možemo proveriti broj proizvoda planiranih za tekući ciklus.

Takođe, korisnici mogu da prijave odbijanja u realnom vremenu direktno na mreži, a pošto je u pitanju ekran osetljiv na dodir, operater može da prijavi odbijanja dodirom prsta. Ovo korisnicima daje mogućnost da odmah odvoje odbijene proizvode, a istovremeno šalju kvalitetnu poruku koja ukazuje da delovi trebaju dalju inspekciju po prijemu. Sistem takođe koristi informacije o odbijanju da bi dodao dodatne delove u konstrukciju koje treba ponovo proizvesti, kao i vreme potrebno za izradu zbog kašnjenja uzrokovanog lošim delovima. Ovo osigurava da radni centar završi proizvodnju tačnog broja dobrih delova do trenutka kada se serija završi, bez obzira na bilo koji proizvod odbijen tokom proizvodnje. Sistem takođe omogućava korisnicima brz pristup važnoj dokumentaciji. Na ekranu mogu prikazati uputstva za rad i crteže delova, upozorenja o kvalitetu, ukratko, sve informacije koje bi korisniku bile potrebne kao operateru. Možete čak da priložite stvari poput video snimaka kao što je ovaj koji pokazuju kako kutije treba da budu naslagane na paleti. Svi ovi elementi ugrađeni u sistem kontrole dokumenata daju korisnicima kontrolu nad dokumentima. Ovo takođe uključuje podešavanja za određivanje ko može da pristupi dokumentima, ko može da ih menja itd.

Sistem čuva sve revizije dokumenata i omogućava korisnicima da pregledaju ove dokumente i isporuče izdate revizije svima koji su uključeni u proces izrade proizvoda. Ovo eliminiše potrebu da se zadrži velika količina listova i da se zamene kada se ažuriraju. Konačno, sistem može direktno da predstavi operaterima u radionici ili tehničarima kvaliteta mogućnost obavljanja inspekcija u radionici. Ako korisnici imaju opremu koja je deo sekvencijalnog procesa, sistem može povući podatke direktno sa te opreme. Ovde ćete primetiti da sam zapravo dobio neke jednostavne popravke. Imam 14 odstupanja koje treba pregledati. I zapravo imam proces da potvrdim serijsku proizvodnju ili PPAP za ovaj proizvod. Lako možemo videti detalje ovih elemenata i saznati tačno gde se svaki od ovih elemenata nalazio u njihovim pojedinačnim procesima. Tada možemo videti provere koje treba da se urade, jer su provere u ovom prozoru definisane od strane korisnika. Sistem pokazuje korisnicima koju inspekciju je organizacija odredila za datu stavku. U ovom slučaju, vršimo inspekciju komada u procesu svakih sat vremena. Kada je ovo izabrano, sistem prikazuje string za pregled koji treba dovršiti. Biće vam zatražene informacije o uređaju koji se koristi. Sve informacije su direktno povezane sa našim sistemom za praćenje mernih uređaja, omogućavajući korisniku da prati sve kalibracije mernih uređaja, studije slučaja i slične parametre. Ako korisnik odabere merni uređaj koji nije kalibrisan, dobiće poruku o grešci u kojoj se navodi da uređaj ne treba da se koristi za merenje. Za izvršeno merenje korisnici mogu da snime stvarne rezultate merenja.

Opet, korisnici mogu da se pozovu na priložene fotografije ili video zapise koji mogu da pojasne objašnjenja o tome kako da izvrše provere. Kada se koriste digitalni merni uređaji, oni mogu preneti svoje rezultate direktno u sistem preko USB, serijskih ili drugih ugrađenih veza. Sistem će tada pružiti trenutnu povratnu informaciju ako merenja nisu u skladu sa specifikacijama u opisu materijala. U našem slučaju, visina bi trebalo da bude između 45 i 51. Pošto je naše merenje bilo 44, sistem označava merenje kao van specifikacije i omogućava korisniku da ostavi komentar i o tom merenju.

DELMIAWorks MES rešenje pruža sve alate potrebne da se izbegnu situacije u kojima se proizvodi veliki broj loših delova i obezbedi da radimo što je moguće efikasnije. Takođe generiše vredne podatke o proizvodnji koji se mogu koristiti u razvoju radi donošenja odluka koje utiču na rad u celini. Hvala vam što ste odvojili vreme da pogledate prezentaciju DELMIAWorks MES sistema.

Želite više informacija?

Za dodatne informacije o DELMIAWorks proizvodima pišite nam na info@ib-caddy.com ili nas pozovite na +386 1 566 12 55.