FaroArm – Mobilna merna ruka (CMM) u akciji

Sa FaroArm mobilnom mernom rukom inženjeri kompanije Horsburg & Scott precizno mere zupčanike. Pošto su ovi zupčanici ogromni, oni fiksiraju mernu ruku na samu opremu. Istovremeno, moraju ga pomerati nekoliko puta, što samo ruka sa pratećim softverom dozvoljava bez većih problema.