Metode fotografa pri upotrebi V-Ray for SketchUp

Većina problema sa kojima se ljudi suočavaju kada za renderovanje koriste V-Ray for SketchUp, proizilazi iz prebrzog ulaska u sam proces renderovanja.

U ovom videu ćemo saznati o “Metodama fotografa” tj. pristupu u tri koraka koji će nam pomoći da razumemo kako da razmišljamo kao pravi fotograf. Time se izbegavaju početničke greške i stvaraju bolji prikazi.

Ovaj video sadrži:

  • Uvod (00:00)
  • Metoda fotografa u 3 koraka
    • Napravite svoj klip (1:01)
    • Osvetlite svoju scenu (04:13)
    • Poboljšajte svoju konačnu sliku (11:34)

Više na https://sketchup.school/jic