Koje smole dozvoljavaju visinu sloja od 25 mikrona?

Stereolitografija je poznata kao izuzetno precizna tehnologija 3D štampe, površine odštampanih delova su veoma glatke a proizvodi vizuelno elegantni.

Tačnost 3D štampe, odnosno visina sloja, može se podesiti u softveru PreForm. Trenutno je 25 mikrona minimalna visina sloja. Takvo 3D štampanje je moguće na štampačima Form 2 i Form 3, sa sledećim smolama:

25 mikrona Form 2 Form 3
Grey
Clear
Black
High Temp
Castable
Castable Wax
Castable Wax 40
Color

Izvor: https://support.formlabs.com/s/article/Choosing-the-Right-Material?language=en_US