Novo iz InnovMetric: PolyWorks 2023

PolyWorks 2023 je najnovija verzija univerzalnog 3D metrološkog softverskog paketa. Ažuriranje donosi nove funkcije koje pomažu u smanjenju troškova 3D merenja i povećanju produktivnosti, uz značajna poboljšanja procesa merenja, upravljanja podacima i funkcionalnosti proširene stvarnosti (AR – Augmented Reality). PolyWorks 2023 je dizajniran da pomogne proizvodnim organizacijama da poboljšaju korišćenje 3D mernih podataka i smanje operativne troškove.

Jedna od glavnih inovacija PolyWorks 2023 je unapređenje radnih procesa pomoću Model-Based Definition (MBD) i Measurement System Analysis (MSA). Sa MBD, proizvodne organizacije mogu da upravljaju svim dimenzionim kontrolama koje definišu timovi za dizajn i proizvodnju u svojoj matičnoj CAD platformi, omogućavajući automatska ažuriranja kada se promeni CAD model. MSA radni procesi omogućavaju korisnicima da vrše statističke analize sistema merenja, identifikuju izvore varijabilnosti i pomažu u optimizaciji procesa merenja.

Sa PolyWorks Inspector 2023, značajno se smanjuje vreme izlaska na tržište. Omogućava efikasnije radne tokove 3D merenja u svakom koraku razvoja proizvoda ili proizvodnog procesa, što dovodi do kraćeg vremena izlaska na tržište. Pored upotrebe šablona, lakoće koordinacije podataka i izveštaja, stručnjaci se mogu osloniti i na nove alate za brži rad sa većom preciznošću:
  • kreiranje karakteristika na osnovu krivih iz poligonalnog modela, čak i kada nemamo CAD model,
  • brzu analizu i uređivanje dugačkih protokola merenja traženjem koraka, sebi pomažući pretraživanjem po ključnim rečima ili filtriranjem po tipovima koraka kao što su greške i upozorenja,
  • mogućnost zamene zavisnih karakteristika izvornih objekata uz očuvanje svih povezanih objekata.

Nova verzija takođe uključuje funkcije proširene stvarnosti (AR) koje pomažu u poboljšanju saradnje i produktivnosti. Aplikacija PolyWorks AR 2023 pruža lokalizovano vizuelno navođenje, povratne informacije o merenju i pristup funkcionalnosti inspekcije, bez opterećivanja ruku operatera. Pomoću ove aplikacije, korisnici mogu da postave hologram prozora PolyWorks Inspector 3D Scene u vidno polje operatera, omogućavajući im da vide napredak skeniranja, izvrše dodatna skeniranja u oblastima niskog kvaliteta podataka i odrede gde da skeniraju funkcije. Pored toga, aplikacija omogućava korisnicima da vide odstupanja karakteristika i mape boja direktno iznad merenog dela. Pored korišćenja jednog programa za obavljanje merenja i njihove validacije, PolyWorks 2023 kombinuje i druge aspekte organizacione saradnje. Između ostalog, omogućava i pozivanje kolega preko Microsoft Teams da zajednički pregledaju rezultate inspekcije i efikasno razgovaraju o problemima proizvodnje.

Želite više informacija?

Za dodatne informacije o PolyWorks proizvodima pišite nam na info@ib-caddy.com ili nas pozovite na +386 1 566 12 55.