Piper Aircraft koristi FARO Laser Tracker

Više od 85 godina, Piper Aircraft je sinonim za kvalitet, tehnologiju i performanse, obogaćujući živote pilota širom sveta. Sa nasleđem iz 1937. godine i preko 130.000 aviona pod njihovim okriljem, Piper nastavlja da se uzdiže do novih visina izvrsnosti. ✈️

Iza kulisa, Piper se oslanja na najsavremeniju prenosivu preciznu tehnologiju merenja kako bi podržao svoje nepokolebljive standarde. Koristeći FARO Laser Tracker sa sferno postavljenim retroreflektorom (SMR) i sondom, Piper precizno kontroliše kvalitet svojih proizvoda.

Pogledajte donji video da biste otkrili najsavremeniju 3D metrološku opremu koju Piper koristi za kontrolu i osiguranje kvaliteta: https://www.faro.com/en/Resource-Library/Video/Laser-Trackers-at-Piper-Aircraft.