Zamenite sondu na mernoj ruci bez kalibracije!

Kako menjate sondu na Vašoj skenirno-mernoj ruci? Da li onda morate ponovo da kalibrišete sondu?

FARO Quantum Max FaroArm Vam omogućava jednostavnu zamenu, bez kalibracije.

Da biste saznali više o ovome, pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji FARO metrološke opreme u četvrtak 23.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 časova.

  • Lokacija: IB-CADDY DOO, Bulevar vojvode Mišića 14, Beograd (Hala 6 – Pasarela)
  • Registracija: https://bit.ly/3QDaSEa